I år har antalet resande som valt att åka till Asien via Helsingfors ökat med hela 38 000 passagerare jämfört med förra året. Det gör att man nästan kan säga att det numera står klart att Helsingfors är norra Europas största gateway till Asien och den näst största när det gäller resor till Hongkong och Japan. […]